13 Nisan 2018 Cuma

Hindikuyruğu Mantarının Tibbi Özellikleri


         Hindikuyruğu (Trametes versicolor) orman ekolojisinin önemli bir parçası olan küçük, esnek bir polipor mantarıdır ve dünya ormanlarındaki ölü ve ölmekte olan ağaçları geri dönüştürür. Sık rastlanan bir tür olmakla birlikte benzer türler de vardır. Bunlarla karıştırılsa bile insan hayatı açısından  bir tehlike yoktur.
        Bugün hindikuyruğu üzerine tıbbi nitelikleri için kullanılan diğer tüm mantarlardan (shiitake (Lentinus edodes) ve reishi (Ganoderma lucidum) dahil olmak üzere) daha fazla araştırma yapılmıştır.Hindikuyruğu'nun  miselyumdan elde edilen yüksek moleküler ağırlıklı fraksiyonlar, insanlarla ilgili klinik çalışmalarında kullanılmaktadır. Özellikle de Japonya'da ulusal sağlık sistemi tarafından ödenen onaylanmış bir ilaç olan polisakkarit Krestin (PSK) üretilmiştir. PSK, birkaç kemoterapi protokolü ile birlikte ağızdan verilir (genellikle 3 gram / gün).
       Çok sayıda in vitro ve in vivo (direk insan üzerinde veya laboratuvarda yapılan) çalışmalarda, diğer etkilerinin yanı sıra bağışıklık fonksiyonlarının, antiviral etkilerin ve kolesterol düzenleyici etkilerin arttığını göstermektedir. Yeni klinik çalışmalar, özellikle kolon ve mide kanseri  olan hastalarda, ameliyat sonrası ve kemoterapi ile birlikte, daha uzun 5- ve 10 yıllık sağkalım oranlarıyla birlikte, yaşam kalitesinin iyileştiğini göstermektedir.Tüm meyve ekstreleri, miselyum ekstraktları ve yüksek molekül ağırlıklı fraksiyonlarının en etkili formlarının optimum dozu ile birlikte açıklığa kavuşturulması için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Uzun süreli tedavi için tam olarak belirlenmemiş olsa da, hamilelik sırasında veya farmasötik ilaçlarla kombinasyon halinde alındığında yan etkileri olabileceği dikkate alınmalıdır. Henüz bu konuda kanıtlanmış bir bulgu yoktur ve risk düşüktür.


Kaynak: Hobbs C. R. 2004. Medicinal Value of Turkey Tail Fungus [Trametes versicolor (L.:Fr.) Pilát] . International Journal of Medicinal Mushrooms,Vol. 6, pp. 195–218 (2004)

17 Mart 2018 Cumartesi

Mantar Avcisinin El Kitabi Dagitima basladi


MANTAR AVCISININ EL KİTABI
Bu kitap hem yeni başlayanların doğal mantarları keşfetmesine hem de mantarlar konusundaki temel bilgilerini bir adım öteye taşımak isteyenlere yardımcı olmak amacıyla kaleme alınmıştır.
Ülkemizde rastlanan mantar türleri en son güncel taksonomik silsileye göre düzenlenerek okuyucuların temel bilgileri öğrendikten sonraki beklentilerinin karşılanması amaçlanmıştır.
1100 adedi aşan fotoğraf ve çizim ile desteklenerek, nadir görülen, sık rastlanan, yenilebilen, zehirli, güzel veya ilginç özelliklere sahip 800’ün üzerinde mantar türüne yer verilmiş, 268 tür ise detaylı özellikleri ile anlatılmıştır.
Yakup ERDEM
__________________________________________________
15X21 cm boyutta, tamamen renkli,
115 gram kuşe kağıda baskı, 340 sayfa...
__________________________________________________
Kargo dahil fiyatı: 60 TL olup
hesap numarası e-posta yoluyla iletilecektir.
___________________________________________________
İsteme e-posta adresi: mantarkitabi@yandex.com
___________________________________________________
Lütfen 

Ad-soyad, 
Kargo adresi ve 
Telefon numaranızı
yazmayı unutmayınız.

__________________________________________________
OKUYUCU YORUMLARI
Türkiye'de Mantar Avcılığı konusunu "bu kitaptan önce" ve "bu kitaptan sonra" olmak üzere iki bölüme ayırabiliriz.
---------------------------------------------------------------
Bu kitap makro mantarlar konusunda ülkemizde hakim olan korku imparatorluğunu ve efsanelere dayalı gerçeği yansıtmayan bilgileri bir kaç adım ileri taşımıştır.
---------------------------------------------------------------
Bu kitap amatör mantarcılara 268 tür hakkında renkli fotograf ve geniş açıklamalarla yenir mi yenmez mi, nerede büyür, ne zaman görülür gibi basit soruların cevabını verdiği gibi renkli fotograf ve kısa bilgilerle 800 den fazla türün tanımlanmasına yardımcı oluyor ve onların hangi bölüme, hangi takıma, hangi aileye, hangi cinse ait olduğunu en doğru şekilde ve en son bilimsel veriler ışığında okuyuculara sunuyor.
Arazide mantarı kolayca bulma açısından hangi mantar türünün hangi bitkilerle mikorizal ilişki içinde olduğu konusunda detaylı bilgiler içeren kitap, onlarca türüf mantarı hakkında tanımlayıcı fotograf ve bilgilerin yanında toplandığı yerler, toplama zamanına ilişkin pratik bilgiler de sunuyor.
Elinizdeki mantarın türünü belirlemek için tanımlama anahtarı ve renklerine göre tür indeksi gibi hızlı araçlar içeren kitapta pek çok yenen mantar için toplama zamanını gösteren bir takvim de bulunuyor.
Biyoloji, Eczacılık, Ziraat ve Ormancılık bilim dalları ve bu dallarda mesleğini icra eden okuyucuların ihtiyaç duyduğu; mantarların taksonomisi, ekolojisi, biyolojisi, makro ve mikro morfolojisi konuları en yetkin ve en yeni bilimsel kaynaklara dayalı olarak fotograf ve illustrasyonlarla anlatılıyor.Bu kitap Türkiye Mantar Avcıları Facebook Grubu'nda 20 bini aşan üye tarafından yapılan günlük ortalama 300 ü aşan gönderiye ayırt etmeksizin, binomial adları dışında,  türle ilgili geniş bilgi verilen, seçkin bir tartışma ortamında yılların birikimiyle oluşturulmuştur.  Mantar Avcılığı Bloğu ve grubun dosya arşivindeki kaynaklar ile 200 bini aşan fotograf da grubun bir eseridir.

8 Mart 2018 Perşembe

Çanak Şekilli Askuslu Mantarlar

Kase şekilliyi anladık ta, Askus nedir ya hu? :)
Bizim ilgilendiğimiz mantarların sporlarının geliştiği yapılara göre mantarlar iki gruba ayrılır.
1- Askuslu mantarlar
2- Bazidyumlu mantarlar
Askus kelimesinin çoğulu asci dir. Kuzugöbeği ve çanak mantarlarıninki gibi sporlarının içinde geliştiği tüp gibi yapıları tanımlar. Mantarlar içinde "Ascomycetes" adı verilen ayrı bir grup oluşturur.Şu bildiğimiz şapkalı mantarlar ve ağaçta büyüyen yumru ve raf şekilli mantarlar ise bazidyumlu mantarlardır ve "Basidiomycetes" grubu içinde anılırlar. Bunların sporları ise bir çomak ya da armut şekilli yapının üzerinde gelişirler.


Askuslu ve çanak şekilli mantarlar çok farklı renk ve şekilde olabilir. Bunlar hakkında genel bir bilgi edinmemiz için aşağıya birer fotograflarıyla birlikte bilimsel adları eklenmiştir.
Helvella macropus Helvella leucomelaena Discina perlata
Aleuria aurantia Sarcoscypha coccinea Sarcosphaera crassa
Peziza arvernensis Otidea onotica Geopyxis vulcanalis

6 Şubat 2018 Salı

Ahşap Üzerinde Büyüyen Raf ve Ur Şekilli Mantarlar (Polyporales)

Çok sayıda ve birbirinden farklı şekle sahip mantarlardır.Aralarında şapkalı mantarlara benzeyenler de vardır. Genel olarak şapka altının petekli yapıda olması ayırt edicidir. Fakat mantarın olgunluk durumuna göre şapka altı labirentli, yelpaze şekilli ve pürüzsüz olan türler de mevcuttur.
İçlerinde önemli bir grubu oluşturan ağaçta büyüyen ur şeklinde veya yelpaze şekilli mantarlardan bazıları insan gıdası olarak kullanılırken bazıları da vücut savunma sistemini güçlendirici ve antikarsinojen (kanser önleyici) özellikler barındırır.
İnsan besini olarak kullanılanlar arasında kükürt mantarı (Laetiporus sulphureus), pullu mantar (Polyporus squamosus) ve kararan mantar (Meripilus giganteus) sayılabilir.
Tıbbi özellikleri olanlar arasında reishi mantarları ve hindikuyruğu (Trametes versicolor) başta gelir.
Kızıl Kav
Fomitopsis pinicola
Kav Mantarı
Fomes fomentarius
Laetiporus sulphureus
Altı Labirentli Kav
Lenzites betulina

Hindikuyruğu Mantarı
Trametes versicolor

Tüylü Hindikuyruğu
Trametes hirsuta